MENU

O NAS

A2 PROJEKT specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji żelbetowych, murowanych, drewnianych oraz stalowych dla obiektów budowlanych, zwłaszcza:

- budynków mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych,
- domów z bali drewnianych,
- biurowców,
- obiektów handlowo-usługowych.

Ponad to zajmujemy się:

- opracowaniem projektów przebudowy istniejących obiektów budowlanych z opracowaniem opinii technicznej stanu istniejącego,
- projektowaniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych jak: stropy typu filigran, stropy z płyt kanałowych.

 

Wykonujemy także usługi w zakresie:

- badania środowiska gruntowo-wodnego,
- badania składu chemicznego wód i gruntów,
- opiniowania oddziaływania budowli na wody podziemne i powierzchniowe.