MENU

Zespół

mgr inż. Anna Siepak

- Właściciel A2 Projekt
- Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
- Wieloletnia praktyka zawodowa  opierająca się na projektowaniu obiektów murowanych wznoszonych tradycyjnie, konstrukcji żelbetowych zarówno monolitycznych jak i prefabrykowanych oraz konstrukcji stalowych głównie na potrzeby galerii handlowych i hal,
- Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnień WKP/0076/POOK/15